Dịch Vụ

“Thám tử đòi hỏi sự cẩn trọng, bình thản, sâu sắc”

Chụp hình

Hình ảnh là bằng chứng xác thực nhất chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng khi thực hiện công việc được giao

Thu thập dữ liệu

Dữ liệu sẽ là thông tin khách hàng cần để đối chiếu, gồm thời gian, diễn biến, các nhân vật liên quan…tuỳ theo sự yêu cầu của khách hàng.

Phỏng vấn

Đôi khi chúng tôi cần nói chuyện với những người có mặt tại những thời điểm cần thiết để giúp khách hàng xác nhận thông tin

Di chuyển

Chúng tôi di chuyển liên tục để đảm bảo nắm bắt thông tin cần thiết ở thời điểm hợp lý, và vẫn tuân thủ luật giao thông

Không can thiệp

Chúng tôi không ngại di chuyển nhưng chúng tôi không can thiệp vào công việc của bạn. Đấy là nguyên tắc

Tuân thủ

Chúng tôi tuân thủ pháp luật, và bạn cũng nên vậy

Là thám tử tư, chúng tôi cung cấp thông tin dân sự